PFZW

Interview

Gebarentaal als superkracht

Leonie Willemsen (28) draagt haar steentje bij aan het geluk van de oudere generatie als activiteitenbegeleidster van dove en dementerende ouderen bij De Gelderhorst, een landelijk centrum voor oudere doven in Ede. Dat er op onze oude dag iemand voor ons zorgt. Iemand die ons helpt met de kleine, dagelijkse dingen. Willen we dat niet allemaal?

Leonie werkt ruim 6 jaar in de ouderenzorg, maar erg vanzelfsprekend was deze baankeuze niet. Leonie vertelt: "Op de middelbare school wist ik al dat ik met kinderen wilde werken. Tijdens mijn opleiding PW en SPH heb ik in de kinderopvang gewerkt. Uit eigen interesse heb ik toen een cursus gebarentaal gevolgd, omdat ik altijd al veel met mijn handen praat. In die periode zag ik een oproep voor vakantiekrachten bij De Gelderhorst. Omdat ik nieuwsgierig was of werken met ouderen ook iets voor mij was, heb ik dit geprobeerd. Dat beviel zo goed, dat ik ben gebleven."

Leonie Willemsen

Over Leonie

Werk als activiteitenbegeleidster bij het landelijk centrum voor dove ouderen in de Gelderhorst met dementerende ouderen.

De Gelderhorst is een zorghuis voor 80 oudere doven en heeft 81 woningen waar doven zelfstandig wonen.

De kracht van gebarentaal

Dat de ouderen met wie Leonie werkt doof of slechthorend zijn, is een extra uitdaging. Leonie: "Ik vind de dovenwereld fascinerend; het is een hele cultuur op zich. Gebarentaal is een echte taal met eigen zinsopbouw en verschillende dialecten. Doven hebben andere omgangsvormen dan horenden." Zo maken doven bijvoorbeeld meer lichamelijk contact en direct oogcontact is heel belangrijk. Leonie: "Gebarentaal is daarnaast heel visueel. De mimiek stimuleert mijn creativiteit. Ik zie het als een soort superkracht: ik kan met (bijna) iedereen communiceren!"

Omgang met dementerende ouderen

Als activiteitenbegeleidster van dove, dementerende ouderen is geen dag hetzelfde. "De ouderen die ik begeleid, vertonen weleens complex gedrag. Ze zijn soms agressief, maken seksueel getinte opmerkingen en kunnen achterdochtig zijn. Communiceren met doven is moeilijker. Als doven geen discussie willen aangaan, kijken ze gewoon weg zodat je geen contact kunt maken.

Sommige ouderen hebben afasie, waardoor wat ze zeggen niet goed overeenkomt met wat ze daadwerkelijk willen. Ze gebaren bijvoorbeeld dat ze zin hebben in koffie, maar bedoelen eigenlijk dat ze naar het toilet moeten. Als je de bewoners goed kent, kun je uit hun houding vaak wel afleiden wat ze écht bedoelen."

We maken veel grapjes met elkaar: humor is een hele belangrijke, verbindende factor in ons werk

Bewoners leren kennen

De meeste energie haalt Leonie uit de gesprekken en omgang met de bewoners. Ze vertelt: "Iedere dag doe ik mijn best goede zorg te verlenen door de bewoners zo goed mogelijk te leren kennen en op hun behoeftes in te spelen. Zo hebben we een bewoonster die vroeger kleermaakster was. Haar nemen we af en toe mee naar het naaimuseum of we gaan met haar handwerken. Met de meneer die in de bloemkassen heeft gewerkt, gaan we naar de tuin of we kopen samen bloemen. Hierdoor laten we de bewoners in hun waarde. En we prikkelen hen de dingen die ze nog weten over te dragen aan anderen als ze dit zelf niet meer kunnen. We maken veel grapjes met elkaar: humor is een hele belangrijke, verbindende factor in ons werk."

Leonie's toekomst in de zorg

Of Leonie tot haar 70e als activiteitenbegeleidster blijft werken, weet ze niet. Maar dat werken in de zorg voor haar is weggelegd, is wel duidelijk. "Als ik oud mag worden en hulp nodig heb, wil ik ook dat er iemand voor me klaarstaat, me helpt als ik een ongelukje heb gehad of als ik boodschappen wil gaan doen. Daarom draag ik nu graag mijn steentje bij. Mijn toekomst heb ik nog niet uitgestippeld, maar dat ik in de zorg blijf werken, is een ding dat zeker is."

Misschien vind je dit ook leuk: