PFZW

Blog

Nemo wordt Nema

Korte metten met medicijnresten

Werk jij in een apotheek, dierenarts- of huisartspraktijk, zorginstelling of ziekenhuis? Dan weet je hoe om te gaan met medicijnafval. Het wordt ingeleverd bij een apotheek of rechtstreeks bij een speciaal punt van de gemeente. Voor alcohol, cytostatica, ziekenhuisafval en naalden gelden aparte regels.

Paracetamolletje

En dan zijn er toch nog medicijnresten die in ons water terechtkomen. Gewoon door het gebruik ervan. De pil, je paracetamolletje of zelfs muggenspray; via de riolering komen er bestanddelen van in het grond- en oppervlaktewater terecht.

Nemo

Volgens het RIVM komt er per jaar in ons land zeker 140 ton aan medicijnresten in het water terecht. Voor de mens levert dat geen directe klachten op, voor dieren wel. Zo kunnen vissen en kleine waterdiertjes al weefselschade oplopen als zij een kleine hoeveelheid pijnstillers binnenkrijgen. Het komt zelfs voor dat ze van geslacht veranderen!

Serieus

Gelukkig maakt de regering serieus werk van het zuiveren van deze medicijnresten uit het water. Waterschappen kregen in 2017 € 30 miljoen om het water aan te pakken.

Bron: RIVM

PFZW en Water(zekerheid)

PFZW investeert in bedrijven die zich inzetten in voldoende schoon water voor iedereen. Bijvoorbeeld in Xylem

 

Misschien vind je dit ook leuk: