PFZW

Achtergrond

Tweede leven voor medicijnen

Hergebruik medicijnen

Jaarlijks wordt in Nederland 100 miljoen euro aan medicijnen vernietigd. Kan dit anders? Kun je teruggebrachte medicijnen bijvoorbeeld weer opnieuw gebruiken? We vroegen het apothekersassistente Marinka van ‘t Hul.

Verspilling van medicijnen is een groot probleem. Allereerst voor het milieu, omdat veel patiënten hun overgebleven medicijnen thuis weggooien of door de wc spoelen. Zo komen allerlei giftige stoffen in grond- en oppervlaktewater terecht. Verder is medicijnverspilling natuurlijk gewoon zonde. Per jaar wordt zo’n 100 miljoen euro aan medicijnen verspild. Zou je teruggebrachte medicijnen dan niet kunnen hergebruiken? Waarom geven we geneesmiddelen geen tweede leven?

Meningen verdeeld

Apothekers, artsen, patiëntorganisaties en overheid zijn het er niet over eens. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) pleit voor hergebruik van medicijnen. Apothekersorganisatie KNMP vindt hergebruik onverantwoord en de minister van Volksgezondheid heeft dit nadrukkelijk afgeraden.

Bij apotheek De Linie in Doesburg zijn ze ook onverbiddelijk. 'Álle medicijnen die bij ons worden teruggebracht gaan in een grote afvalton,' zegt apothekersassistente Marinka van ’t Hul. 'Deze wordt regelmatig door de gemeente opgehaald en als chemisch afval vernietigd.'

Marinka van 't Hul aan het werk in De Linie
Marinka van 't Hul aan het werk in De Linie

Risico's voor gezondheid en hygiëne

Hergebruik van medicijnen lijkt een mooie oplossing. Om verspilling tegen te gaan of om medicijntekorten aan te vullen. 'Maar,' waarschuwt Marinka: 'er kleven grote risico’s aan. Zo weten we niet wat er thuis mee is gebeurd. Doosjes die wij terugkrijgen stinken bijvoorbeeld soms enorm naar nicotine. Daarbij vormen tweedehandsgeneesmiddelen een risico voor de gezondheid, met mogelijk ziekenhuisopname tot gevolg. En heel eerlijk: zou jij teruggebrachte medicijnen gebruiken? Ik in ieder geval niet!'

'Zomaar medicijnen uit de prullenbak meegeven? Uitgesloten!'

Bovendien: hoe ga je bij teruggebrachte medicijnen om met de financiële kant van het verhaal? Ze zijn al betaald door de verzekering. Geld teruggeven is uitgesloten. Herdeclareren ook. Marinka heeft nog een punt: 'Wij handelen volgens zeer strikte richtlijnen en protocollen bij medicijnuitgifte. En dan zouden we opeens zomaar medicijnen uit de prullenbak moeten meegeven? Uitgesloten!'

Materialen naar Oeganda

Wat doet apotheek De Linie wél aan hergebruik? Materialen, zoals verband, incontinentiemateriaal en nog ingepakte katheters, schenken ze aan een zorgorganisatie in Oeganda. 'Deze materialen worden vaak naar ons teruggebracht, bijvoorbeeld nadat een patiënt is overleden. Via een klant hebben we contact met de zorgverleners in Oeganda. Ze zijn er enorm mee geholpen.'

Marinka van 't Hul

Apothekersassistente

Marinka van ’t Hul (48 jaar) woont in Lochem met haar twee zoons van 19 en 15 jaar. Ze volgde een opleiding tot apothekersassistent en werkt sinds 1993 met veel plezier bij apotheek De Linie.