PFZW

PFZW Design Award

Challenge accepted: fysieke belasting in de kinderopvang verminderen

Welke mogelijkheden zien studenten van de TU Delft om medewerkers in de kinderopvang (0 tot 3 jaar) lichamelijk te kunnen ontlasten? De strijd om de PFZW Design Award is nog in volle gang, dus over hun oplossing kunnen ze nog niks delen. Wel vertellen Joséphine Kiewiet de Jonge (21) en Emma Clarijs (21) wat hen heeft geïnspireerd voor hun idee, waarmee ze bij de SWKGroep aan de slag zijn gegaan. 

Waarom spreekt deze case jullie aan?

Joséphine: ‘Toen ik deze case las, voelde ik gelijk de liefde die de pedagogisch medewerkers van de SWKGroep voor de kinderen voelen. Ze doen alles om zo goed mogelijk voor de kinderen te zorgen, ook als dat ten koste gaat van hun eigen fysiek. Daar wil ik hen bij helpen, want ik geloof dat dat beter kan.’

Emma: ‘Het menselijk lichaam vind ik interessant en ik denk graag na over oplossingen die niet per se technisch, maar juist menselijk zijn. In deze case komt dat heel mooi samen. Het voelt goed dat we met onze oplossing echt van betekenis kunnen zijn.’

Hoe zijn jullie van start gegaan?

Joséphine: ‘Ik ben contact gaan zoeken met pedagogisch medewerkers van de SWKGroep om mijn doelgroep beter te leren kennen. Via LinkedIn ben ik met diverse medewerkers in contact gekomen. Ook heb ik een enquête uitgezet over fysieke (over)belasting. Door de enquête, en het filmpje dat door de SWKGroep op een van hun locaties is gemaakt, heb ik ontdekt dat medewerkers in de kinderopvang vooral klachten hebben door bukken, tillen en laag bij de grond werken.’

Emma: ‘Net als Joséphine heb ik veel pedagogisch medewerkers gesproken en heb ik een enquête verstuurd. Daaruit bleek dat maar liefst 90% van de deelnemers lichamelijke klachten heeft. Ze weten wel dat de beste manier om te bukken is door door hun knieën te gaan met een rechte rug, maar door gewoonte en tijdsdruk gebeurt dat niet altijd. Ze denken eerst aan het kind en daarna pas aan zichzelf. Onderling wijzen ze elkaar er wel op, maar dat gebeurt vaak pas na de handeling.’

De schetsen van Emma die het níet zijn geworden
De schetsen van Emma die het níet zijn geworden
De schetsen van Emma die het níet zijn geworden
De schetsen van Emma die het níet zijn geworden
Studente Joséphine
1 / 5

Wat heeft jullie geïnspireerd voor het bedenken van een oplossing?

Joséphine: ‘Mijn broer onderzoekt hoe kinderen zich ontwikkelen dankzij gerichte, individuele aandacht. Dat, en de interactie met kinderen, vind ik interessant. Zo hoorde ik een verhaal van een medewerkster die vaak hetzelfde verhaaltje aan een kind voorlas. Maar zodra ze, per ongeluk of expres, een pagina oversloeg, had het kind dat direct door. De interactie tussen die twee sprak me aan, daar wilde ik iets mee doen.

Daarnaast merkte ik in alle gesprekken die ik met medewerkers heb gehad, dat ze – zoals Emma al zei – alleen maar denken aan wat het beste is voor het kind. Niet altijd als eerste aan wat goed is voor hun eigen lichaam. Natuurlijk weten ze hoe ze het beste kunnen tillen of bukken, maar als er meerdere kinderen om aandacht vragen, denken ze niet meer aan zichzelf. Ik wil ervoor zorgen dat mijn oplossing aansluit bij de manier waarop de pedagogisch medewerkers dagelijks werken. Én dat het tegemoetkomt in een van hun belangrijkste behoeften, namelijk verantwoord laag bij de grond kunnen werken. Als dat me lukt, motiveert het hen hopelijk om het ook daadwerkelijk te gebruiken.’

Emma: ‘Tijdens de gesprekken met medewerkers ontdekte ik dat werkdagen in de kinderopvang een strakke routine hebben. Dat kan soms werkdruk opleveren, omdat het werken met kinderen geweldig is - maar niet altijd voorspelbaar. Soms heeft een kind extra aandacht nodig. Dan verdwijnt de focus op hun eigen fysiek ongemerkt naar de achtergrond. Daarnaast zijn er al veel hulpmiddelen voor kinderen die al kunnen lopen, zoals een trap bij de commode of het bed, maar niet voor kinderen die dat nog niet kunnen. Zij moeten de hele dag door getild worden, maar een kind van 6 maanden oud weegt al snel 7 kilo. In mijn oplossing wil ik die twee dingen samenbrengen: een praktische oplossing bieden om medewerkers fysiek te ontlasten én meer rust in de routine brengen. Misschien zelfs een relaxmomentje creëren; waardoor ook het lichaam kan ontspannen.’

Strijden om de PFZW Design Award

Joséphine en Emma...

... studeren aan de Technische Universiteit in Delft. De oplossing die ze bedenken om SWKGroep-medewerkers in de kinderopvang in hun dagelijks werk fysiek te ontlasten is, net als voor veertien andere studenten, onderdeel van hun bachelor eindproject in hun vierde studiejaar. Eind deze maand presenteren ze hun oplossingen aan de jury.

Uit alle ideeën kiest de jury de winnaar van de PFZW Design Award, die door PFZW wordt ondersteund om zijn of haar idee verder te ontwikkelen zodat de hele sector van de innovatieve oplossing gebruik kan maken. De komende tijd houden we je via Goed Bezig en ons Instagramaccount op de hoogte over het project.

Misschien vind je dit ook leuk: