PFZW

Nieuws

Prinsjesdag 2020: dit is er afgesproken rond zorg en welzijn

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de miljoenennota voor 2021. Wij zetten alle zaken die betrekking hebben op zorg en welzijn voor je op een rij. En laten we beginnen met het goede nieuws.

Bonus voor zorgmedewerkers
Zoals al eerder aangekondigd maakt het kabinet geld vrij voor een extra eenmalige bonus van €500 voor zorgverleners in 2021. Dit komt naast de bonus van €1000 die dit jaar gaat naar zorgverleners voor hun bijdrage tijdens de coronacrisis. Lees hier meer informatie over de bonus voor zorgmedewerkers.

Eindelijk minder werkdruk?
Daarnaast investeert het kabinet volgend jaar €20 miljoen extra om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Dit budget loopt de komende jaren op: in 2022 wordt het €80 miljoen en vanaf 2023 €130 miljoen per jaar.

De nadruk bij deze investeringen ligt op:
• minder werkdruk voor zorgpersoneel;
• minder administratieve lasten;
• meer zelfstandigheid;
• beter ontwikkel- en loopbaanperspectief.

Met het actieprogramma Werken in de Zorg zet het kabinet hier vol op in.

Veranderingen zorgpremie
Nog iets waar we allemaal mee te maken krijgen: de wijzigingen in de zorgpremie. In 2021 gaat de zorgpremie voor iedereen maandelijks zo’n € 5 omhoog. Het bedrag dat je straks daadwerkelijk per maand betaalt is afhankelijk van je zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars bepalen namelijk zelf hun premie. Dat bedrag kan hoger of lager zijn dan het afgelopen jaar. Verzekeraars moeten hun premies uiterlijk op 12 november 2020 bekendmaken. Daarna is er tot 31 december 2020 de tijd om je huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 31 januari 2021 om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.

Eigen risico blijft gelijk
Er verandert komend jaar niets aan het eigen risico. Het verplichte eigen risico blijft in 2021 staan op €385. Het blijft mogelijk dit bedrag te verhogen. Een hoger eigen risico, betekent korting op de premie.

Zorgtoeslag
De tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met lage inkomens stijgt met €3,66 per maand voor alleenstaanden en €8,25 voor meerpersoonshuishoudens. De definitieve hoogte van de zorgtoeslag is pas te berekenen als alle zorgverzekeraars hun premie voor 2021 bekendmaken.

Dit merk je verder nog in je portemonnee
• De koopkracht stijgt in 2021 met gemiddeld 0,8% (volgens het CBP).
• Voor mensen met een baan is dat gemiddeld 1,2%.
• Arbeidskorting (op loonbelasting) neemt in 2021 toe met €73.
• Inkomstenbelasting 1e schijf (inkomens tot €68.507,-) daalt van 37,35% naar 37,10%.
• Heffingsvrij spaargeld gaat van €30.846 naar €50.000 (of €100.000 voor fiscaal partners).
• Overdrachtsbelasting bij aankoop 1e huis verdwijnt voor starters tussen 18 en 35 jaar.
• Kindgebonden budget stijgt vanaf het derde kind.