zorgiszó

Ondersteunen in de laatste levensfase

In hospice Kuria staan Els en Erik-Jan de bewoners bij in de laatste fase van hun leven. Directeur Jaap is vaak op de vloer te vinden, maar écht met cliënten werken is voor hem toch een nieuwe ervaring. Komt hij na een dag meelopen tot nieuwe inzichten over het werk van Els en Erik-Jan?

Dat heb ik in mijn leerlingentijd voor het laatst gedaan.

Over ZorgisZó

In seizoen 3 van ZorgisZó loopt een directielid mee op de werkvloer van een zorg- en welzijnsinstelling. Meestal is er flinke afstand tussen directieleden en de medewerkers. In deze serie halen we alle lagen ertussenuit en ervaren directeuren zelf hoe het nou eigenlijk is om direct met cliënten te werken. En kunnen medewerkers en de directeur direct met elkaar in gesprek. Zo gaan we op zoek naar meer begrip, voor het werk, de sector en voor elkaar.