pensioenpraat

Wanneer moet ik mijn partner aanmelden voor het partnerpensioen?

Het partnerpensioen is de uitkering die jouw partner krijgt als jij overlijdt terwijl je nog in loondienst bent en pensioen opbouwt. Of andersom natuurlijk, als je partner ook deelnemer is van een pensioenfonds. Andrew van de PFZW-klantenservice legt uit wat je moet doen om ervoor te zorgen dat het partnerpensioen bij PFZW goed geregeld is.

Komt mijn partner (altijd) in aanmerking voor het partnerpensioen?

'Nee, een partner komt niet altijd in aanmerking voor het partnerpensioen. Als je bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont op basis van een samenlevingsovereenkomst die bij de notaris is opgesteld, heb je een ‘partner’. Hij of zij komt in dat geval in aanmerking voor het partnerpensioen.

Woon je samen zonder notariële samenlevingsovereenkomst of sta je niet op hetzelfde adres geregistreerd bij de gemeente? Dan is er voor je partner geen inkomen geregeld voor na jouw overlijden. Dit geldt ook als je gaat samenwonen na jouw AOW-leeftijd.'

Wanneer moet ik zelf mijn partner aanmelden voor het partnerpensioen?

'Als jullie in het buitenland wonen (getrouwd of met een geregistreerd partnerschap) of als je partner en jij samenwonen op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst. Je meldt je partner bij PFZW aan door met je DigiD in te loggen op je MijnPFZW-profiel op onze website.

Zijn je partner en jij getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap en wonen jullie in Nederland? Dan wordt je partner automatisch voor het partnerpensioen bij PFZW aangemeld.'

Als je samenwoont met een samenlevings-overeenkomst moet je zelf regelen dat jouw partner partnerpensioen krijgt

Verandert mijn pensioenpremie als ik mijn partner aanmeld voor het partnerpensioen?

'Nee, je premie verandert niet als je een partner aanmeldt. Deelnemers van PFZW met en zonder partner betalen dezelfde premie.'

Hoe hoog is het partnerpensioen?

'De hoogte van het partnerpensioen is afhankelijk van een paar dingen, zoals het aantal jaren dat je pensioen hebt opgebouwd en de hoogte van je salaris in die jaren. Je partner ontvangt het partnerpensioen na jouw overlijden zolang hij of zij leeft. De hoogte kan wel veranderen; bijvoorbeeld als je partner de AOW-leeftijd bereikt.'

Meer informatie over het partnerpensioen lees je op PFZW.nl.