zorgiszó

‘Werken met je hart doet soms zeer’

Bestuurder Anouk loopt een dag mee met regieverpleegkundige Els en KNF-laborante Marlie bij Kempenhaeghe, centrum voor epilepsie. Ziet Anouk ook hoe belangrijk vaste medewerkers zijn voor deze kinderen?

Kinderen die soms wel een paar keer per dag een epileptische aanval krijgen: wat kun je voor hen betekenen? Anouk is bestuurder bij Kempenhaeghe, een expertisecentrum voor o.a. epilepsie.  Ze loopt een dag mee met regieverpleegkundige Els en KNF-laborante Marlie. En ontdekt hoe het is om met deze kinderen te werken. Els en Marlie hebben ieder een opdracht voor Anouk. Hoe pakt Anouk het aan? Ziet zij ook hoe belangrijk vaste medewerkers zijn voor deze kinderen?

'Deze doelgroep laat zien dat ze heel weinig nodig hebben om gelukkig te zijn. Daar kunnen we allemaal van leren'

Over ZorgisZó

In ZorgisZó loopt een directielid mee op de werkvloer van een zorg- en welzijnsinstelling. Meestal is er flinke afstand tussen directieleden en de medewerkers. In deze serie halen we alle lagen ertussenuit en ervaren directeuren zelf hoe het nou eigenlijk is om direct met cliënten te werken. En kunnen medewerkers en de directeur direct met elkaar in gesprek. Zo gaan we op zoek naar meer begrip, voor het werk, de sector en voor elkaar.