zorgiszó

Slechtziend koken of de straat oversteken, hoe doe je dat?

Bestuurder Margreeth draait een dag mee met ergotherapeut Noortje en bewegingsagoog Martin bij Koninklijke Visio. Brengt zij de opdrachten die zij van Noortje en Martin krijgt tot een goed einde?

Hoe kook je als je nauwelijks zicht hebt? En hoe steek je veilig een drukke straat over? Ergotherapeut Noortje en bewegingsagoog Martin werken bij Koninklijke Visio. Zij helpen blinde en slechtziende cliënten om weer zelfvertrouwen op te bouwen en zo zelfstandig mogelijk te leven. Zij kijken naar wat wél kan en stimuleren mensen om hun mogelijkheden te ontdekken. Bestuurder Margreeth draait een dag mee.

'Het is zo belangrijk dat mensen die niet of slecht zien weten dat er heel veel mogelijk is'

Over ZorgisZó

In ZorgisZó loopt een directielid mee op de werkvloer van een zorg- en welzijnsinstelling. Meestal is er flinke afstand tussen directieleden en de medewerkers. In deze serie halen we alle lagen ertussenuit en ervaren directeuren zelf hoe het nou eigenlijk is om direct met cliënten te werken. En kunnen medewerkers en de directeur direct met elkaar in gesprek. Zo gaan we op zoek naar meer begrip, voor het werk, de sector en voor elkaar.