pensioenpraat

De zorg voor een gezonde toekomst

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst. Die boodschap staat centraal in de recent ondertekende Green Deal. Hierin maken zorginstanties en andere partijen vanuit overheid en bedrijfsleven afspraken over minder vervuiling en verspilling, meer schone energie en gezondere werkomstandigheden.

Het is natuurlijk een beetje onlogisch. In de zorg werken we met z’n allen keihard om mensen beter te maken. Maar we zorgen onbedoeld ook voor flinke milieuvervuiling. Doordat gebouwen te veel energie kosten. Door verspilling van grondstoffen, zoals voeding en geneesmiddelen. Door vervuiling van het water, omdat medicijnresten in het riool komen. Dat kan beter. Dat móet beter, vindt Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport.

En dat vinden 132 verschillende partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven, waaronder de uitvoeringsorganisatie van PFZW (PGGM). Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) ondertekenden zij de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Om samen de wereld beter te maken én om van betekenis te zijn voor de sector zorg en welzijn.

Schoon en gezond

In de Green Deal maken zorgorganisaties duidelijke afspraken om schoner te werken. Denk aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Energiebesparing staat voorop. Of het nu om gebouwen gaat, vervoer, of de inkoop van goederen.

Minder verspilling is ook een belangrijke afspraak in de Green Deal. Veel winst is te halen bij inkoop van voeding, geneesmiddelen, hulpmiddelen, bedrijfskleding en bouwmaterialen. Daarnaast moet de hoeveelheid medicijnresten in het riool worden teruggedrongen.

Leef- en werkklimaat

Ten slotte gaat de Green Deal over een beter leef- en werkklimaat in zorginstellingen voor patiënten, cliënten en zorgmedewerkers. Patiënten genezen eerder in een gezonde omgeving. Goede voeding, beweging en ontspanning zijn superbelangrijk. Ook voor de medewerkers in de sector zorg en welzijn.