nieuwe pensioenregels

Op weg naar nieuwe regels voor pensioen

Op 1 januari 2026 verwacht PFZW het nieuwe pensioen in te voeren. Wat is er nu al bekend? 

Omzetten naar nieuwe regels

Bijna 3 miljoen mensen in zorg en welzijn kunnen via PFZW op een goed pensioen rekenen. Dat blijft zo. Ook met de komst van de nieuwe regels. De overgang noemen we ‘omzetten’, omdat alles wat je al aan pensioen hebt opgebouwd, straks wordt omgezet naar de nieuwe regeling. Na het omzetten zie je precies hoeveel je al hebt opgebouwd en wat je verwachte pensioen later is.

Rekening houden met alle groepen

De vakbonden en werkgeversorganisaties hebben bij het bepalen van de nieuwe regels voor pensioen rekening gehouden met alle groepen. Het maakt dus niet uit hoe jong of oud iemand is. Of je gepensioneerd bent, een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenpensioen ontvangt. Nu werkt in zorg en welzijn of daar in het verleden werkte. Welk salaris iemand heeft (of vroeger had). Of iemand man of vrouw of anders is. Er is met alle groepen rekening gehouden.

Voordelen zo goed mogelijk verdeeld 

Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben veel berekeningen gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de voordelen bij omzetten over iedereen die bij PFZW pensioen opbouwt, heeft opgebouwd of pensioen ontvangt, zo goed mogelijk verdeeld worden. De vakbonden en werkgevers­organisaties hebben onder meer het volgende afgesproken als de financiële situatie van PFZW positief is:

  • Het verwachte pensioeninkomen als je later met pensioen gaat, blijft na het omzetten voor vrijwel iedereen minstens even hoog.

  • Ontvang je al pensioen? Dan blijft na het omzetten je pensioeninkomen minstens even hoog. In de eerste drie jaar na het omzetten wordt je pensioen sowieso niet verlaagd. Er komt een gezamenlijke reserve die we in economisch slechtere tijden kunnen gebruiken om te voorkomen dat we de pensioenen van mensen die al met pensioen zijn moeten verlagen. Daardoor is de kans op verlaging in de eerste jaren bijna 0%. Goed om te weten: met dit plan is de kans op verlaging ook in de jaren daarna kleiner dan 1%. 

  • Als PFZW er op het moment van omzetten financieel goed voor staat, worden alle pensioenen verhoogd. Dus de pensioenvermogens van wie nog opbouwt én de pensioenen die al zijn ingegaan.

Verpleegkundige in roze met bejaarde vrouw buiten

Pensioen blijft belangrijk 

Pensioen blijft, naast AOW, belangrijk om je dagelijks leven te kunnen blijven betalen na je pensioen. Net als nu bouwt iedereen die in de sector zorg en welzijn werkt pensioen op bij PFZW. Samen met je werkgever leg je maandelijks een bedrag in. Ook is afgesproken dat pensioenen beter met prijsverhogingen moeten meegroeien. En dat de kans op pensioenverlaging zo klein mogelijk moet zijn. Verder kan iedereen in de sector rekenen op goede bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Je kunt er dus gerust op zijn dat er ook straks als de nieuwe regels gelden pensioen voor jou is. Al word je 120 jaar.

Meer weten?

Hier lees je alles over de nieuwe regels voor pensioen