pensioenpraat

Wanneer moet ik aan mijn pensioen denken?

Ook al is je pensioenleeftijd nog ver weg, bij sommige ‘life events’ moet je er toch even bij stilstaan. Zoals bij een nieuwe baan of als je gaat scheiden. Dan weet je tenminste zeker dat jouw inkomen voor later goed geregeld is. Andrew van de PFZW-klantenservice legt uit wanneer je een pensioencheck op je to do-lijst moet zetten.

Nieuwe baan

Yes, een nieuwe baan! Naast het regelen van goede arbeidsvoorwaarden zoals salaris en vakantie is het ook belangrijk om te kijken of het wisselen van baan invloed heeft op jouw pensioen. Dat is afhankelijk van jouw situatie.

Ik bouw in mijn nieuwe baan pensioen op bij PFZW, net als in mijn vorige baan

Als er geen tijd zit tussen je nieuwe en je vorige baan, regelen jouw nieuwe en oude werkgever dat je bij PFZW pensioen blijft opbouwen. Jij hoeft dus niets te doen. Zit er wel wat tijd tussen, dan bouw je geen pensioen op bij PFZW in de periode dat je niet werkt en geen inkomen hebt. Zodra je nieuwe baan begint, begin je ook weer met het opbouwen van pensioen.

Ik bouw in mijn nieuwe baan pensioen op bij PFZW, maar deed dat in mijn vorige baan ergens anders

In dit geval kan het interessant zijn om je pensioen samen te voegen. Dat heet waardeoverdracht. Als je nog niet zoveel pensioen hebt opgebouwd, gaat dat vaak vanzelf. Voor grotere pensioenen krijg je van ons een seintje zodra het kan worden samengevoegd.

Kinderen

Je krijgt een kindje, gefeliciteerd! Je hoeft hiervoor niets aan ons door te geven. Als PFZW de gegevens van je kind(eren) nodig heeft, krijgen we die van de gemeente waarin je woont. Goed om te weten: PFZW heeft voor jouw kinderen – die jonger zijn dan 21 – een inkomen geregeld. Hier kunnen ze gebruik van maken als jij komt te overlijden en er daardoor een deel van het inkomen wegvalt. Dit heet wezenpensioen. Je kinderen hebben hier ook recht op als jij en je partner op het moment van overlijden niet meer bij elkaar zijn.

Scheiden

Gaan jij en je partner scheiden? Dan heeft dat invloed op je pensioen. Je ex-partner kan recht hebben op een deel van jouw pensioen (en andersom). Of en hoe jullie dit verdelen, bepalen jullie samen. Er moeten een paar dingen gebeuren:

  • Jullie maken afspraken over het ouderdomspensioen: volgens de wet heeft jouw partner recht op de helft van het ouderdomspensioen dat jij tijdens jullie relatie hebt opgebouwd. Samen bepalen jullie óf en hoe je het verdeelt;
  • Dit geldt ook voor het partnerpensioen: dit wordt ook wel het nabestaandenpensioen genoemd. Het is het pensioen dat je partner ontvangt wanneer jij overlijdt;

Alle afspraken leggen jullie vast in een scheidingsconvenant, dat je laat opstellen door een notaris of advocaat en binnen twee jaar na de scheiding opstuurt naar PFZW.